Tenzing Pacific Investment Management

Home » Archives for Tenzing Pacific Investment Management
Gold

Tại sao bạn nên sở hữu vàng vật chất và phương thức mua và sở hữu vàng vật chất an toàn chi phí thấp.

  Tại sao bạn nên sở hữu vàng vật chất và phương thức mua và sở hữu vàng vật chất an toàn chi phí thấp. Những lý do nên đầu tư và tích trữ vàng vật chất: Những đặc tính của vàng so với những kim loại phổ biến khác như khả năng chống oxy …

Tại sao bạn nên sở hữu vàng vật chất và phương thức mua và sở hữu vàng vật chất an toàn chi phí thấp.Read More »

Is Bitcoin suitable

Is Bitcoin suitable for my retirement portfolio?

  Is Bitcoin suitable for my retirement portfolio? Sven Roering Managing Partner at Tenzing Pacific Investment Management Reading time: Less than 4 minutes This is quite a loaded question, and the answer could be wildly subjective and would depend largely on how much you know about the asset class and your tolerance for volatility. If …

Is Bitcoin suitable for my retirement portfolio?Read More »

Làm thế nào để thiết lập kế hoạch lương hưu của nhân viên và thu hút tài năng hàng đầu ở Đông Nam Á

Câu hỏi: Tôi là giám đốc của một công ty sản xuất giày dép với các nhà máy ở nhiều quốc gia như Việt Nam, Myanmar, Malaysia và Campuchia. Tôi đã thành lập công ty cùng với ba đối tác khác cách đây hai năm. Từ đó đến nay công ty đã kinh doanh dần …

Làm thế nào để thiết lập kế hoạch lương hưu của nhân viên và thu hút tài năng hàng đầu ở Đông Nam ÁRead More »

Retirement Planning: “I am sick of lock-in periods for my savings. What else is out there?”

Retirement Planning For any expatriates living abroad the terms “tax efficient investments and lock-in periods” become an everyday phrase. Some expatriates except them and others do not. It depends on your situation and requirements. Many expatriates just aren’t comfortable not having the choice of accessing their hard earned cash as soon as is needed. Many …

Retirement Planning: “I am sick of lock-in periods for my savings. What else is out there?”Read More »

Enjoy this blog? Please like and spread the word.

Scroll to Top